Komerční Banka a.s. – jedna z nejznámějších bank

I když je na našem trhu několik desítek různých bankovních domů, setkáme se s takovými, které patří mezi ty největší. Sem určitě patří Komerční Banka a.s. Zajímá-li vás charakteristika tohoto poskytovatele bankovních služeb, podíváme se na ni. Nezapomeneme zmínit ani to, jaké konkrétní služby mohou být k dispozici.

Několik základních informací na úvod

Určitě se při zjišťování nezbytných dat o bance budete držet oficiálních termínů a označení. I proto je třeba začít s tím, kde má vlastně banka sídlo. Zde si můžeme pomoci citací ze samotného webu, která zní: „Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

I když se tedy jedná o tuzemskou akciovou společnost, rozhodně to neznamená, že nemůže být propojena se zahraniční finanční skupinou. A tak tomu skutečně je. Budeme-li konkrétní, je Komerční Banka a.s. členem skupiny Société Générále. Tato skupina patří mezi významnou mezinárodní skupinu, která se zabývá především finančnímu službami. Dnes tak může nabídnout řadu zkušeností, stejně jako produktů v oblasti:

  • Retailového bankovnictví
  • Podnikového bankovnictví
  • Investičního bankovnictví

Komerční Banka a.s. a český trh

Co nás určitě zajímá nejvíce, to jsou informace o bance, které se přímo vážou k tuzemskému bankovnímu trhu. V tomto případě nesmíme zapomenout stručně zmapovat historii, která se začala psát v roce 1990. To byla Komerční Banka a.s. založena ještě jako státní instituce a akciovou společností se stala o 2 roky později. V průběhu svého vývoje také odkoupila podíl v Modré pyramidě a rozšířila tak oblast svého podnikání. Zlomový byl i rok 2010, kdy se banka spojila se slovenskou pobočkou a došlo tak k fúzi obou bank.

Co nám může banka nabídnout?

Historii této akciové společnosti, ale především prestižní banky máme zmapovánu. Můžeme se tedy podívat i na konkrétní produkty, které nám mohou být jako klientům k dispozici. Zde jsou základem standardní účty, a to jak ty běžné, tak samozřejmě i ty spořící. Ty souvisí s rozšiřováním našich peněz. Na to navazuje také možnost výhodných investic, které už jsou spojovány s možným rizikem. Je to ale i široká škála úvěrových produktů, od půjček po hypotéky. Nechybí také oblast pojištění, nebo zabezpečení do budoucna.

To vše dohromady jasně vede k tomu, že je banka nejenom stabilním poskytovatelem bankovních služeb s bohatým zázemím, ale že má co nabídnout každému klientovi. A i když jsou některé z nabízených služeb dražší než u konkurence, přesto můžeme banku doporučit těm, kteří hledají v dnešním světě především jistoty. Těch je zde k dispozici více než dost, což dokládá jak profil banky, tak i řada spokojených klientů, nebo odborníků.

Komerční banka
Komerční banka

Online žádost o půjčku od společnosti Flexfin