Daňové ráje

V současné době, z důvodu stejného daňového zatížení pro fyzické i právnické osoby je určitě výhodnější podnikat prostřednictvím právnické osoby. Zřizovací náklady jsou sice vyšší, ale na rozdíl od podnikání na živnost, neručíte za závazky svého podnikání celým svým majetkem, dokonce můžete obchodní společnost kdykoliv prodat, a to zpravidla se ziskem. Založení společnosti musí mít určité náležitosti, nejdůležitějším dokumentem je společenská smlouva, jejímž obsahem musí být i registrační sídlo. Velmi zajímavé je offshore podnikání. Je novinkou na trhu. Založení offshore společnosti je velmi jednoduchý a rychlý proces. Mezi pět největších offshore center světa jednoznačně patří i Hongkong a Kajmanské ostrovy.

Jak můžeme vlastně offshore společnost charakterizovat? Jde vlastně o společnost založenou v zemi, která při splnění některých daných podmínek, nebo na základě speciálního zákona, nemusí odvádět daň ze svých příjmů, ba dokonce ani předkládat daňové přiznání či audit. Velkou výhodou těchto společností v začátcích podnikání je i anonymita vlastníka, daňové úspory, ochrana majetku před nároky budoucích věřitelů a také výhoda, že daňovými náklady jsou mnohé náklady, které vynaložíte na získání vlastních příjmů. Pro mnohé výhody se těmto společnostem mluví také daňové ráje. Ve světě jsou dokonce země, kde počet takových založených společností přesahuje počet domácích obyvatel. Patří sem například Maďarsko nebo Kypr. Zde zdaňují příjmy společnosti velmi nízkou, ne však paušální daní. Vlastníky společností jsou standardně akcionáři, jsou řízeny jedním nebo více řediteli. Při těchto společnostech jsou často používání i jmenováni / nominee / ředitelé a akcionáři, aby byla zajištěna ochrana identity skutečných vlastníků.

Online žádost o půjčku u České spořitelny